Δωρεάν Δοκιμαστικό Μάθημα

Δωρεάν Δοκιμαστικό Μάθημα
Λεπτομέρειες
eggrafes

Δωρεάν Δοκιμαστικό Μάθημα

Στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας το παιδί είναι ο πρωταγωνιστής.

Για το λόγο αυτό η Φιλοσοφία μας προσφέρει ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα δύο ωρών σε κάθε νέο φίλο μας που επιθυμεί να γνωρίσει την ομάδα και τον τρόπο λειτουργίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας από Δευτέρα έως και Παρασκευή 14:00 – 18:00 στο τηλέφωνο 2130 289857.