Τρόπος Λειτουργίας Μας

 

Τρόπος Λειτουργίας Μας
eggrafes

Φροντίζουμε ώστε οι μικροί μας φίλοι να διαβάζουν σωστά και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Ισορροπούμε την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.

Λειτουργούμε, υλοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που ήδη εφαρμόζονται σε Ευρώπη και Αμερική.

Οργανώνουμε και αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο τους.

Σεβόμαστε την ατομικότητα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού.

Ομαδοποιούμε τους φίλους μας με κύριο σκοπό μας την ομαλή και βαθμιαία κοινωνικοποίηση τους.

Φιλοσοφούμε μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά 4 έως και 12 ετών αλλά και σεμιναρίων για γονείς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αλλά και ταΣάββατα που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων καθώς και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους.

Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των μικρών μας φίλων παρέχοντάς τους αίθουσες όπου βοηθούν στην εξασφάλιση της καλύτερης διάθεσής τους και ενισχύουν την προσοχή τους.

Αγαπάμε την παιδεία!