Εκτός Μαθημάτων

Εκτός Μαθημάτων

Η ΦιλοΣοφία Μας εκτός από την μελέτη σχολικών μαθημάτων οργανώνει και υλοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και γονείς σε συνεργασία με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.