Εγγραφές

 

Εγγραφές
eggrafes

Γενικές πληροφορίες

Η ΦιλοΣοφία Μας καλωσορίζει με χαρά τις καινούργιες προεγγραφές καθώς και τις επανεγγραφές των μαθητών της από τις 7 Μαΐου 2018.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες του κάθε παιδιού έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον χώρο μας και να πραγματοποιήσουν εξατομικευμένη συνάντηση με την ιδιοκτήτρια της ΦιλοΣοφίας Μας, έτσι ώστε να ενημερωθούν εκτενώς για το πρόγραμμά μας, τον ιδιαίτερο τρόπο μελέτης μας και τις επιπλέον δράσεις μας, καθώς και να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής.
 

Στοιχεία Επικοινωνίας Εγγραφών

  • Υπεύθυνη: κ. Μωρέτη Αλεξάνδρα
  • Ημέρες και Ώρες Επικοινωνίας: Καθημερινά, Δευτέρα –Παρασκευή 2.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
  • Τηλ. 2130-289857

 

Εγγραφή Νέων Μαθητών

Η διαδικασία επιλογής νέων παιδιών στη Φιλοσοφία μας πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες του παιδιού μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής κατά την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου.

 

Προεγγραφή Νέων Μαθητών

Μέσα Μαΐου μέχρι τέλη Ιουλίου.

  • Ως προκαταβολή θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα μήνα μελέτης, το οποίο συμψηφίζεται με το συνολικό ποσό μελέτης του τρέχοντος σχολικού έτους.
  • Για τα αδέρφια παιδιών που μελετούν ήδη στη ΦιλοΣοφία Μας οι προεγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

Επανεγγραφή Παλαιών Μαθητών

Αρχές Μαΐου μέχρι τέλη Ιουλίου.

  • Προκειμένου να γίνει η επανεγγραφή, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του τρέχοντος σχολικού έτους.
  • Επιπλέον, ως προκαταβολή θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε μισό μήνα μελέτης, το οποίο συμψηφίζεται με το συνολικό ποσό μελέτης του τρέχοντος σχολικού έτους.

Δήλωση Επανεγγραφής

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η εγγραφή του παιδιού σας ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής «Δήλωσης Επανεγγραφής». Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να περάσετε απαραιτήτως από την ΦιλοΣοφία Μας για να υπογράψετε οι ίδιοι το έγγραφο αυτό.